REGULAMIN DODAWANIA KOMENTARZY

 

 1. Postanowienia ogólne

Regulamin dodawania komentarzy na blogu serwisu seosem24.pl, zwany dalej Regulaminem, określa zasady na jakich możesz korzystać z usługi świadczonej drogą elektroniczną, umożliwiającej dodawanie komentarzy pod artykułami opublikowanymi na blogu w serwisie seosem24.pl.

Dokonując wpisów w komentarzach, akceptujesz warunki określone w Regulaminie serwisu seosem24.pl i zobowiązujesz się do przestrzegania obowiązków z tego Regulaminu wynikających.

Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu spowoduje usunięcie Twojego komentarza.

Właściciel serwisu seosem24.pl zachowuje prawo do zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub tylko wybranych wypowiedzi, treści i danych upublicznionych przez Ciebie za pośrednictwem komentarzy.

Właściciel serwisu seosem24.pl zastrzega sobie prawo moderowania oraz redagowania treści Twoich komentarzy.

 1. Zasady dodawania komentarzy

Korzystając z usługi dodawania komentarzy zobowiązujesz się robić to zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Zabronione jest naruszanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dodając komentarz stosuj się do poniższych zasad:

 • nie rozpowszechniaj treści naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zagrażających naruszeniem takich dóbr;
 • nie podejmuj działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (dotyczy to również pomówienia lub zniesławienia);
 • nie propaguj przemocy i agresji;
 • nie wzywaj do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, płciowej;
 • nie propaguj alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii;
 • wypowiadaj się w sposób kulturalny (nie używaj określeń powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe);
 • nie publikuj żadnych danych osobowych czy kontaktowych;
 • dbaj, aby dodawana treść nie naruszała praw autorskich osób trzecich;
 • nie rozpowszechniaj treści reklamowych i handlowych;
 • nie reklamuj innych stron internetowych (nie zamieszczaj linków) lub usług;
 • używaj polskich znaków, a wielkie litery stosuj tylko w uzasadnionych przypadkach;
 • dodawaj komentarze zgodne tematycznie z artykułem, pod którym się znajdują.
 1. Prawa autorskie

Za pośrednictwem komentarzy możesz rozpowszechniać wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa.

W przypadku treści autorstwa osób trzecich należy jednoznacznie wskazać rzeczywistego autora tych treści oraz podać źródło tych treści.

 1. Postanowienia końcowe

Właściciel serwisu seosem24.pl nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych w komentarzach.

Jako osoba dodająca komentarz ponosisz wyłączną i osobistą odpowiedzialność za zamieszczone przez siebie wypowiedzi naruszającej przepisy prawa lub zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.

Właściciel serwisu seosem24.pl zastrzega sobie prawo do ujawnienia posiadanych, Twoich danych na żądanie uprawnionego organu państwowego, w wypadku wszczęcia postępowania karnego lub cywilnego, mającego związek z Twoją aktywnością w serwisie seosem24.pl.

Wszelkie problemy związane z naruszeniem regulaminu komentarzy należy zgłaszać na adres info@seosem24.pl.

SEOSEM24 – Pozycjonowanie stron www, Tworzenie stron www, Agencja reklamowa – Łukasz Wudyka nie weryfikuje opinii ani komentarzy, ale wykrywamy i usuwamy fałszywe treści, gdy je zidentyfikujemy. Dodatkowo usuwamy WSZYSTKIE posty naruszające zasady dodawania komentarzy jeśli zostanie nam przekazana drogą mailową na adres info@seosem24.pl informacja o naruszeniach.