Testimonials – referencje

Testimonials-referencje to jedna z najskuteczniejszych form promocji, której celem jest zarekomendowanie pracownika bądź firmy kolejnym pracodawcom lub zleceniodawcom. Referencje stanowią powszechne narzędzie, służące do selekcji podczas zatrudniania nowych pracowników. Jak je napisać?

Poproszono Cię o wystawienie referencji, a Ty zupełnie nie masz czasu, by napisać coś sensownego? Nie ma problemu. W SEOSEM24 napiszemy za Ciebie referencje dla pracownika, współpracownika, praktykanta lub firmy, która wykonała dla Ciebie usługę.

Wystawimy wartościową, merytoryczną opinię na temat pracownika lub firmy, na temat przebiegu współpracy i korzyści, jakie z niej wyniknęły.

Testimonials – referencje – napisane przez nas w Twoim imieniu, będą profesjonalnie sformatowane, wiarygodne i spersonalizowane, co zwiększy ich autentyczność.

Referencje

Napisanie referencji, lub tzw. listu referencyjnego, wymaga znajomości pewnych zasad. Co powinno znaleźć się w profesjonalnie przygotowanych referencjach?

Testimonials-referencje: najważniejsze elementy

• miejscowość i data
• imię i nazwisko osoby, która wystawia referencje (a także nazwa firmy i stanowisko)
• nagłówek
• imię i nazwisko osoby, której dotyczy rekomendacja
• stanowisko osoby rekomendowanej i zakres współpracy
• okres współpracy
• przebieg współpracy
• osiągnięcia i sukcesy
• charakterystyka pracownika i jego predyspozycji
• zachęta do zatrudnienia pracownika
• pieczątka firmowa i podpis osoby wystawiającej dokument
• dane kontaktowe

Pisząc referencje należy kierować się zasadą umiaru – nie wolno przesadzić z pochlebstwami. Rekomendacje powinny być możliwie najbardziej obiektywne, rzeczowe i wyważone. Tylko wtedy będą traktowane poważnie przez potencjalnych pracodawców lub zleceniodawców. Odpowiednio przygotowane referencje to doskonała reklama – nienachalna, subtelna i wiarygodna.
Jeśli chcesz, aby nasi specjaliści przygotowali dla Ciebie profesjonalne referencje – skontaktuj się z nami!
Zobacz inne usługi, jakie wykonujemy w ramach content marketingu: https://seosem24.pl/uslugi/content-marketing