Zespoły nieustannie się zmieniają, co uwypukla potrzebę dążenia firm do bardziej przejrzystej komunikacji i lepszej polityki organizacyjnej. Dlatego coraz więcej firm szuka sposobów na zbudowanie silnych planów komunikacji i PR wewnętrznego, które koncentrują się na zaangażowaniu pracowników.

Strategia komunikacji wewnętrznej – PR wewnętrzny

Pomożemy Ci stworzyć skuteczny plan komunikacji wewnętrznej i PR, który będzie zawierać kluczowe elementy, takie jak:

 • cele, misja i wartości organizacji,
 • kluczowe komunikaty handlowe,
 • kanały komunikacji,
 • obowiązki personelu i procesy,
 • plan marketingu i komunikacji wewnętrznej.

Dobrą praktyką, którą stosujemy jest podzielenie planu PR wewnętrznego na cele korporacyjne, zespołowe, lokalizacyjne lub inne obszary funkcjonalne, aby uniknąć zamieszania i nadmiaru informacji.

PR wewnętrzny dotyczy Twoich pracowników i bezpośrednio odnosi się do sposobu, w jaki uzyskują informacje potrzebne do wykonywania swojej pracy. Dlatego jego kluczową częścią jest zbieranie i analizowanie opinii pracowników o Twojej firmie.

Dajemy Twoim pracownikom głos i sprawimy, by poczuli, że ich opinie mają znaczenie.

Dlaczego firmy potrzebują PR wewnętrznego?

Aby firma pomyślnie się rozwijała, musi regularnie komunikować się ze swoimi pracownikami. Komunikacja powinna być angażująca i sprawiać, że pracownicy czują się częścią większej całości.

Dobrze zaprojektowany PR wewnętrzny może informować pracowników o bieżących inicjatywach i wydarzeniach oraz planach na przyszłość. Pokazuje również każdemu członkowi organizacji, jak pasuje do planów i jak ważny jest wkład każdego z osobna.

Kiedy firma potrzebuje PR wewnętrznego?

Zawsze. Skuteczny PR wewnętrzny jest niezbędny dla firm każdej wielkości, niezależnie od tego, czy zatrudniają 3, czy 3000 pracowników.

Sporządzimy dla Ciebie plan zgodnie z ogólną strategią komunikacji wewnętrznej w Twojej firmie.

Opracowanie PR wewnętrznego przez SEOSEM24

Opracowywanie planu PR wewnętrznego jest realizowane przez naszych specjalistów z uwzględnieniem kilku Twoich pracowników w celu ujednolicenia wszystkich sektorów biznesowych Twojej firmy. Na przykład kierownik ds. zasobów ludzkich może udzielać nam informacji na temat rekrutacji lub rozwoju pracowników. My możemy wykorzystać tę wiedzę w celu zbudowania wewnętrznego programu integracji lub premii dla pracowników.

W zależności od wielkości Twojej firmy możesz mieć dedykowaną osobę lub zespół ds. PR wewnętrznego od SEOSEM24.

Monitorowanie wewnętrznego PR

Jeśli chcesz zbudować odnoszący sukcesy biznes, niezbędny jest stabilny i funkcjonalny PR wewnętrzny, jaki możesz uzyskać dzięki SEOSEM24.

Dla nas ważne jest, aby zrozumieć, jak skuteczna jest Twoja obecna komunikacja wewnętrzna i gdzie można ją poprawić. Czy firma dobrze współpracuje i komunikuje się ze swoimi pracownikami, czy też czują się oni skrępowani istotnymi informacjami?

Możemy to zrobić za pomocą różnych metod:

 • monitorowanie ocen i interakcji (współczynniki otwarć wiadomości e-mail, współczynniki klikalności, udostępnienia, oceny w postaci gwiazdek, reakcje),
 • analizy i ankiety intranetowe,
 • grupy fokusowe pracowników,

Każda nasza metoda zawiera proste pytania, które pomogą lepiej zaangażować Twoich pracowników w ankiety i zrozumieć, czy Twoja strategia PR wewnętrznego działa. Przykładowe pytania:

 • Czy znasz cele naszej firmy?
 • Czy rozumiesz swoją rolę w osiąganiu tych celów?
 • Czy otrzymujesz informacje potrzebne do wykonywania pracy na czas i w przejrzystej formie?
 • Czy wiesz, gdzie znaleźć informacje potrzebne do wykonywania pracy (na przykład firmowa platforma, utworzone grupy, źródła zewnętrzne)?
 • Czy uważasz, że firma dobrze przekazuje informacje?
 • Co możemy zrobić, aby usprawnić komunikację wewnętrzną w firmie i poprawić Twoje zadowolenie?

Dane przechwycone z przykładowych powyższych wyników stanowią rdzeń skutecznego wewnętrznego PR. Badania przeprowadzone przez SEOSEM24 mogą wykazać, czy pracownicy są zaangażowani, świadomi, zmotywowani lub nieszczęśliwi w pracy.

Zdefiniujemy dla Ciebie cele wewnętrznego PR

Kolejnym krokiem w tworzeniu PR wewnętrznego dla Twojej firmy jest analiza Twoich aktualnych celów komunikacyjnych. Jednym z naszych najskuteczniejszych i najłatwiejszych sposobów jest zastosowanie podejścia SMART do określenia celów firmy:

S – Sprecyzowane – Jakie są cele firmy? Czy firma osiąga te cele? Kto pracuje, aby je osiągnąć? W jaki sposób firma może osiągnąć swoje cele?

M – Mierzalne – Dlaczego istnieją cele? Czy można je zmierzyć? (Na przykład, aby zwiększyć zyski, produktywność, zaangażowanie pracowników, komunikację wewnętrzną…)

A – Atrakcyjne – Czy cele są osiągalne? Czy są one realistyczne i oparte na możliwościach rozwoju Twojej firmy?

R – Realistyczne – Czy cele będą miały wpływ na ogólną działalność firmy?

T – Terminowe – Jakie są ramy czasowe na osiągnięcie każdego celu?

Twój plan wewnętrznego PR powiedzie się tylko wtedy, gdy wszyscy będą na pokładzie!

Ważne jest również rozważenie, w jaki sposób Twoi pracownicy pasują do celów. Czy rozumieją je i swoją rolę w ich osiąganiu?

Po ustaleniu celów i określeniu ich sukcesu (lub porażki) nadszedł czas, aby zaplanować, jak osiągnąć cele, we współpracy przy wsparciu wszystkich.

Gdy już uzyskamy odpowiedzi na powyższe pytania, przeglądamy listę razem z klientem, aby przyjrzeć się temu, co można poprawić i zastanowić się, jak to zrobić.

Mierzenie strategii PR wewnętrznego to ciągłe zadanie, które będzie ewoluować wraz z rozwojem firmy. Każda część planu ma wpływ, a strategie i taktyki, których użyjemy razem z Tobą, określą sukces Twojej firmy.

Optymalna strategia komunikacji wewnętrznej angażuje pracowników tak, aby chcieli współtworzyć sukces firmy. Komunikacja polega na dzieleniu się i prezentowaniu informacji, tak aby pracownicy podejmowali inicjatywę i osiągali jak najlepsze wyniki. Taki właśnie PR wewnętrzny chcemy wprowadzić do Twojej działalności.

Skontaktuj się z nami, aby o tym porozmawiać.