Konsumenci zwracają coraz większą uwagę na pochodzenie kupowanych przez siebie produktów oraz na etykę firm z ludzkiego i środowiskowego punktu widzenia. Główne marki zajmujące się greenwashingiem (celem jest stworzenie mylnego wrażenia, że dana firma i jej produkty są przyjazne dla środowiska) dobrze to zrozumiały. Jednak rośnie liczba prawdziwych produktów sprawiedliwego handlu, naturalnych, lokalnych i zrównoważonych. W tym kontekście CSR (Corporate Social Responsibility), realne społeczne zaangażowanie jego twórców, może również nabrać niezaprzeczalnego wymiaru marketingowego. I właśnie w tej dziedzinie możesz zwrócić się do nas o pomoc.

CSR – narzędzie marketingowe czy dźwignia efektywności?

Stworzony z inicjatywy organizacji ochrony środowiska i organizacji humanitarnych CSR, Corporate Social Responsibility, ma na celu zachęcenie firm do dobrowolnego zaangażowania się w zrównoważony rozwój.

W 2010 roku stworzono normę ISO 26000, aby zapewnić ramy i międzynarodowy standard społecznej odpowiedzialności firm i organizacji (CSR i RSO).

Odpowiada on na kilka ściśle współzależnych głównych kwestii, w tym wkład w rozwój lokalny, prawa człowieka, warunki pracy i środowisko. Odpowiedzialność nazywa się „społeczną”, ponieważ jest zarówno środowiskowa, jak i etyczna. Przekłada się to, w zależności od działalności firmy, na wdrażanie globalnej strategii:

  • zrównoważonego rozwoju,
  • wykorzystywanie lokalnych i bardziej ekologicznych surowców,
  • budowanie uczciwych relacji gospodarczych,
  • poszukiwanie rozwiązań w zakresie redukcji wydatków na energię i recyklingu odpadów.

Zarówno popularne podejście do zaangażowania, jak i czynnik wzrostu firmy, CSR jest doskonałym narzędziem marketingowym, a także skuteczną dźwignią wydajności.

Jest on oparty na 4 filarach:

  • rentowności,
  • użyteczności,
  • zrównoważonym rozwoju
  • sprawiedliwości.

CSR rzeczywiście popycha firmy i organizacje w kierunku coraz większej innowacyjności i oszczędności. A my możemy Ci w tym pomóc i uwydatnić to, co już robisz dla środowiska oraz zaproponować nowe rozwiązania.

Odpowiedzialny i zrównoważony marketing CSR z SEOSEM24

Odpowiedzialny marketing, nierozerwalnie związany z jakąkolwiek strategią zrównoważonego rozwoju firmy, jest jednym z elementów CSR. W odpowiedzialnym podejściu marketingowym firma nie poprzestaje na „graniu” kartą ekologii i etyki. Propagujemy bardziej odpowiedzialne zachowania i kreujemy wizerunek Twojej firmy jako wzór do naśladowania dla innych.

Czym jest odpowiedzialny i zrównoważony marketing CSR?

Odpowiedzialne i zrównoważone praktyki marketingowe CSR promują bardziej ekologiczne i etyczne produkty, usługi lub zachowania, a także przechodzą przez bardziej odpowiedzialne kanały sprzedaży lub dystrybucji. Zrównoważony marketing różni się od greenwashingu tym, że nie jest tylko mrzonką. Jest za to przejawem bardziej odpowiedzialnego i zrównoważonego wyboru ze strony firmy. Odpowiedzialny marketing nieuchronnie wiąże się z odpowiedzialną ofertą.

Jak w praktyce poprowadzimy Twój marketing CSR?

Odpowiedzialny marketing oznacza budowanie (lub odbudowę) wizerunku marki wokół produktów i sposobów produkcji, które są wzorowe lub innowacyjne z etycznego, społecznego i środowiskowego punktu widzenia.

Innymi słowy, chodzi o zaproponowanie odpowiedzialnej oferty, wokół której można budować strategię marketingową: ofertę lokalną, sprawiedliwą z ekologicznego punktu widzenia, etyczną z punktu widzenia praw człowieka itp. Niezbędne jest również odpowiedzialne podejście do komunikacji – musi ona polegać na wyborze ekologicznych mediów komunikacyjnych, tak aby ogólny wizerunek marki odzwierciedlał zarówno formę, jak i treść.

Do czego służy odpowiedzialny i zrównoważony marketing?

Odpowiedzialny marketing CSR jest po prostu częścią świadomości problemów społecznych i roli, jaką firmy odgrywają w obliczu poważnych zagrożeń dla ludzi i środowiska.

Efekt jest korzystny, ponieważ społeczeństwo jest również coraz bardziej wyczulone na ten czynniki w swoich wyborach konsumpcyjnych. Pod tym względem marketing CSR okazuje się potężną dźwignią wzrostu dla firmy. Przyjęcie odpowiedzialnego działania na wszystkich poziomach oznacza również bycie częścią nieuniknionej transformacji, zapewnienie sobie pozycji pioniera i demonstrowanie siły w zakresie innowacji.

Znaczenie CSR w firmie

Korzyści z CSR dla firm są liczne, zarówno z punktu widzenia produktywności, jak i reputacji. Również z tego powodu coraz więcej marek zaczyna korzystać z tej usługi i włącza ją do swojej ogólnej strategii rozwoju.

Działania CSR i działania z zakresu employer branding wewnętrzny

Stosowanie polityki CSR okazuje się potężną dźwignią wzrostu, ponieważ umożliwia firmom podwójny zysk: finansowy i wydajnościowy. Całe nowe pokolenie pracowników jest zaangażowane we współpracę z etyczną i odpowiedzialną firmą.

CSR umożliwia wzmocnienie motywacji pracowników i ich zaangażowania w firmę. Reputacja firm, które angażują się w politykę CSR, znacznie poprawia się również po stronie publicznej. Jest to zatem sposób na trwałe zdobycie zaufania konsumentów dzięki Twoim pracownikom, którzy są najlepszą reklamą firmy.

Przyjmując odpowiedzialne działania na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa, ostatecznie uzyskuje się znaczne oszczędności: niemarnowane materiały eksploatacyjne, lepiej utrzymany i oszczędzany sprzęt, uproszczone procesy, a nawet obniżone koszty transportu.

Przedsiębiorcy mogą z jednej strony zmierzyć wagę kwestii zrównoważonego rozwoju, a z drugiej, to, co może przynieść firmie stosowanie tej odpowiedzialnej polityki. W zależności od poziomu zaangażowania firmy, CSR może nawet okazać się jej gwarancją wzrostu i wejścia na wyższy poziom usług. Jednak dziś, jako skuteczne narzędzie marketingowe CSR, pozwala zaangażowanym firmom być bardziej rozpoznawalnym, zwiększać swoją reputację i być aktywnym w obliczu przyszłych wyzwań.